Teslaheritage Online Seminari ima autorska prava na sve sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, programerski kod…).
Nijedan deo Sajta ne sme se reprodukovati ili prenositi u bilo kojem obliku, ni na bilo koji način, elektronski ili mehanički, uključujući snimanje, kopiranje, pohranjivanje u bazu podataka… bez odobrenja od strane vlasnika teslahertitage.com. Bilo kakvo korišćenje, izmene ili reprodukcija teksta, grafickih detalja ili fotografija korištenih na ovome Sajtu smatrati ce se kršenjem autorskih prava i sl.teslaheritage.com preduzeti sve zakonske mere da zaštiti svoje interese.