Manifestacija "Tesla ponovo u Beogradu"
 
Poštovani,
 
podsećam Vas da "Međunarodni centar za istraživanje nasleđa Nikola Tesla", u čast godišnjice rođenja svetskog genija, naučnika prošlosti, budućnosti i sadašnjosti, Nikole Tesle, organizuje manifestaciju "Tesla ponovo u Beogradu, koja se održava u četvrtak, 10.07.2014.g. u Hotelu Moskva na Terazijama sa početkom u 18 časova. Na skupu će govoriti više naših eminentnih naučnika i poštovaoca Nikole Tesle i njegovog dela. Posebno interesantnim smatramo nastup gospodina Vitalija Pravdivceva, autora filma: "Nikola Tesla gospodar sveta" koji je za naše "Teslijance" pripremio ekskluzivnu prezentaciju ...
Tom prilikom, pored torte visine 2 metra, u obliku kule Vardenklif, koju ćemo, nadam se pojesti zajedno, u sali "Terazije" hotela Moskva i  "Makete "Tesline spirale", biće izloženi sledeći eksponati:

“Vardenklif toranj”, umanjeni model, visine 2 m, [sastavni deo ogromne Tesline “Svetske radio stanice” za prvi bežični prenos, namenjen za komercijalnu trans-atlantsku bežičnu telefoniju, radio-difuziju i bežični prenos električne energije. Sistem je izgrađen 1901-1905 godine, a toranj je uništen 1917. godine uz obrazloženje da bi mogao poslužiti kao orjentir nemačkim podmornicama …]
 
"Teslina vibraciona ploča", elektronska varijanta.[ Teslin elektromehanički oscilator, zemljotres u Njujorku, Mark Tven, ...]
 
“Teslin transformator”, 2 modela. Manji će biti u funkciji i posetioci će moći eksperimentisati sa njim, paliti neonske lampe ... [- je tip električnog kola sa rezonantnim transformatorom sa vazdušnim jezgrom kojeg je izumio Nikola Tesla oko 1891. godine. Karakterističan je po tome što zbog stojećeg talasa koji nastaje na sekundarnoj zavojnici proizvodi vrlo visok napon visoke frekvencije.]

"The magnifying transmitter” prototip [- “Uveličavajući predajnik”, unapređena verzija Teslinog višestruko-rezonantnog transformatora sa vazdušnim jezgrom i dodatnim kalemom koji omogućuje dostizanje ekstremno visokih napona.U svojoj autobiografiji , Tesla je izjavio: " ... Potpuno sam siguran da će se - od svih mojih izuma – Uveličavajući predajnik dokazati kao najvažniji i najdragoceniji pronalazak za buduće generacije."]

“Generator Teslinih skalarnih talasa” [- konstruisan po naročitim Teslinim principima kakve je primenjivao tokom svojih istraživanja u Kolorado Springsu i na neki  način, predstavlja umanjenu verziju Teslinog "Magnifying Transmitter"-a.]

Modeli automobila i brodića (u bazenu) - Ekskluzivno - bez baterija, upravljanje radio putem - demonstracija rada rezonantnog sistema prenosa električne energije -poklon Centru NT, Sveruskog institut za elektrifikaciju seoskih domaćinstava i gospodina Dmitrija Strebkova, akademik РАСХН (Ruska akademija poljoprivrednih nauka), profesor, doktor tehničkih nauka, direktor instituta.koji je sa svojim saradnicima razvio komercijalne verzije uređaja za jednožični rezonantni prenos energije više desetina kilowata na udaljenosti od više desetina kilometara koji imaju brojne prednosti u odnosu na komercijalne metode prenosa klasičnim dalekovodima ...

 
D O B R O D Š L I !!!
 

Idemo dalje !
Srdacan pozdrav,

Goran Marjanovic.

RUSKI AKADEMIK STREBKOV I TESLINE TEHNOLOGIJE

 

KREATIVNA MISAO

  
 
Poštovani,

    informacije o najnovijim aktivnostima "Međunarodnog centra za istraživanje nasleđa Nikole Tesle" možete naći na:
  http://www.teslaheritage.com/ :

- predavanja delegacije Centra na seminaru u Institutu za Opštu Fiziku Ruske Akademije Nauka "Prohorov" (ИОФ РАН "А.М.Прохоров"),
- predavanja delegacije Centra na XIII Međunarodnoj multidisciplinarnoj naučnoj konferenciji "Etika i nauka budućnosti"- na temu "Mir analogije- sličnost svetova",
- dogovorenoj saradnji Centra sa Sveruskim Institutom Za Elektrifikaciju Seoskih Domaćinstava Ruske Akademije Nauka, na čijem je čelu akademik, profesor, doktor tehničkih nauka Dmitrij S. Strebkov, autor preko 100 patenata zasnovanih na idejama Nikole Tesle ... O aktivnostima tog Instituta pisao sam u časopisu KPV: "Ruski Naučnici – na korak do Bežičnog prenosa energije",   http://kpv.rs/?p=1880

    Činjenica da smo zakoračili u 21. vek trebala bi biti motiv za dalja istraživanja i nove spoznaje. Materijalni deo realnosti u kojoj živimo opisan je važećim teorijama klasične nauke, no oblast duha ipak izmiče savremenoj fizici i sva problematika iz tog domena razmatra se u oblasti metafizike ili čak ezoterije. Jedna od veoma značajnih reperkusija postavki Modela KGE je to što oba, dijametralno suprotna filozofska pravca «materijalizam» i «idealizam», dovodi u potpuno ravnopravan odnos, dajući za pravo i onima koji materiju smatraju jedinom supstancom i merilom svega, ali i onima za koje su duhovne vrednosti ili uopšte ideje potka stvarnosti, ono što je najbitnije.

Tekst u kojem se razmatra " Korelativnost prostornih i vremenskih bića" možete naći na:   http://kpv.rs/?p=3095#more-3095 .

Citat iz teksta:

…svaki «materijalno-prostorni» fenomen uvek ima i svog “duhovno-vremenskog” dvojnika, tj. svoju “ogledalsku, misaonu sliku” ili duhovnu (suptilno-energetsku) formu određenog nivoa svesnosti kao svoju “prostorno-vremensku” – inverziju. I obrnuto…

mene asocira na poznatu izjavu Mitra Tarabića ("Kremansko proročanstvo"): ” Napraviće čovek neko sokoćalo sa kojim će moći viđeti šta se zbiva na drugoj strani zemaljskog šara (G.M. – televizor), ali ti kume nećeš moći samnom mrtvijem razgovarati – iako će to biti kao dlaka do dlake na ljudskoj glavi … “...,
a možda će zainteresovati i vas ...

Sve najbolje vam želim.

Idemo dalje !
Srdacan pozdrav,

Goran Marjanovic.

 

Etika i nauka buducnosti

 
29-30 марта в г Москва,  состоится XIII Международная междисциплинарная научная конференция "Этика и наука будущего" на тему "Мир аналогий - подобие миров".
 
29-30 marta u Moskvi se odrzava XIII Medjunarodna medjudisciplinarna naucna konferencija "Etika i nauka buducnosti"- na temu "Mir analogije- slicnost svetova".
 
Delegaciju iz Srbije,iz Medjunarodnog centra za istrazivanje nasledja Nikole Tesle, Beograd, Bul Despota Stefana 37, predstavljaju:
 
Milka Kresoja
Spasoje Vlajic
Goran Marjanovic
Vitalij Pravdivcev
 
 
 

Никола Тесла : «Любовь- к Человечеству и Высшему миру – да будет Свет! - пут в Цивилизацию Теслиана-  »

Магистр Милка Кресоя, основатель Международного Центра исследования наследия Николы Тесла

Белград, Сербия

2) ОТРАЖЕНИЕ ЧИСТОГО ЗАКОНА ЧИСЕЛ В ЗАКОНАХ ФИЗИЧЕСКОГО МИРА

Автор: дипломированный инженер Спасое Влаич

Основатель Международного центра исследований наследия Николы Теслы

Белград, Сербия,

3) ВЗАИМОЗАВИСИМОСТЬ ВОЛНОВЫХ ЧАСТИЦ И ДУХОВНЫХ «ФОРМ»  СУЩЕСТВОВАНИЯ МАТЕРИИ

Инж Горан Марянович,основатель  Международного Центра исследования наследия Николы Тесла

Белград, Сербия

4) "Фрактальность Мест Силы. Зеркала как рукотворные Места Силы".

Виталий Правдивцев, официальный представитель Международного Центра исследования наследия Николы Тесла

Белград, Сербия

 

 

Ugovor o saradnji

 

  

 

U MOSKVI JE 28 03 2014 POTPISAN UGOVOR O SARADNJI IZMEDJU MC ZA ISTRAZIVANJE NASLEDJA NIKOLE TESLE,BEOGRAD,SRBIJA KOJI PREDSTAVLJA PREDSEDNIK MILKA KRESOJA I RUSKE AKADEMIJE NAUKA-SVERUSKOG INSTITUTA ZA ELEKTRIFIKACIJU SEOSKIH DOMACINSTAVA, KOJI PREDSTAVLJA 
A K A D E M I K  DR  DMITRIJ STREBKOV.
 
POTPISIVANJU UGOVORA PRISUSTVOVALI:
ING SPASOJE VLAJIC
ING GORAN MARJANOVIC
DR VITALIJ PRAVDIVCEV 

 

 

 

5

 

 

 

34

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prof Lomonosovskog Univerziteta u Moskvi, Bickov Vladimir i njegov referat u Institutu opste fizike Prohorova pri Ruskoj akademiji nauka

Конференция «Мир аналогий – подобие миров»

Борисов С.К.,физик

Ежегодная XIII Междисциплинарная международная научная конференция «Дельфиса» под общим названием «Этика и наука будущего» прошла 29 и 30 марта 2014 года в гостеприимных стенах Института природопользования им. Д.С.Лихачёва.

В этом году мы решили обратиться к широкому и важному понятию «аналогии», в которое «подобие» (в большей мере как числовой критерий) входит на правах частного случая1. Авторы «Дельфиса», потенциальные докладчики на конференции, тему подхватили с энтузиазмом. Вспомним, что Фома Аквинский считал, что «аналогические уподобления доказывают нам бытие Бога». В теософии метод аналогий – главное средство анализа действительности. На прошлой конференции «Научный эволюционизм. Взгляд в будущее» большинство докладчиков представили свои мифологические концепции, обратились к символам – в поисках общего для всех наук мировоззрения. Выбранная в этом году тема удачно продолжила наши поиски, оттачивая детали.

vest11.1

Перед началом выступлений. Справа налево: Б.Рыбаков, Е.Величко, О.Кудреватова