Manifestacija "Tesla ponovo u Beogradu"
 
Poštovani,
 
podsećam Vas da "Međunarodni centar za istraživanje nasleđa Nikola Tesla", u čast godišnjice rođenja svetskog genija, naučnika prošlosti, budućnosti i sadašnjosti, Nikole Tesle, organizuje manifestaciju "Tesla ponovo u Beogradu, koja se održava u četvrtak, 10.07.2014.g. u Hotelu Moskva na Terazijama sa početkom u 18 časova. Na skupu će govoriti više naših eminentnih naučnika i poštovaoca Nikole Tesle i njegovog dela. Posebno interesantnim smatramo nastup gospodina Vitalija Pravdivceva, autora filma: "Nikola Tesla gospodar sveta" koji je za naše "Teslijance" pripremio ekskluzivnu prezentaciju ...
Tom prilikom, pored torte visine 2 metra, u obliku kule Vardenklif, koju ćemo, nadam se pojesti zajedno, u sali "Terazije" hotela Moskva i  "Makete "Tesline spirale", biće izloženi sledeći eksponati:

“Vardenklif toranj”, umanjeni model, visine 2 m, [sastavni deo ogromne Tesline “Svetske radio stanice” za prvi bežični prenos, namenjen za komercijalnu trans-atlantsku bežičnu telefoniju, radio-difuziju i bežični prenos električne energije. Sistem je izgrađen 1901-1905 godine, a toranj je uništen 1917. godine uz obrazloženje da bi mogao poslužiti kao orjentir nemačkim podmornicama …]
 
"Teslina vibraciona ploča", elektronska varijanta.[ Teslin elektromehanički oscilator, zemljotres u Njujorku, Mark Tven, ...]
 
“Teslin transformator”, 2 modela. Manji će biti u funkciji i posetioci će moći eksperimentisati sa njim, paliti neonske lampe ... [- je tip električnog kola sa rezonantnim transformatorom sa vazdušnim jezgrom kojeg je izumio Nikola Tesla oko 1891. godine. Karakterističan je po tome što zbog stojećeg talasa koji nastaje na sekundarnoj zavojnici proizvodi vrlo visok napon visoke frekvencije.]

"The magnifying transmitter” prototip [- “Uveličavajući predajnik”, unapređena verzija Teslinog višestruko-rezonantnog transformatora sa vazdušnim jezgrom i dodatnim kalemom koji omogućuje dostizanje ekstremno visokih napona.U svojoj autobiografiji , Tesla je izjavio: " ... Potpuno sam siguran da će se - od svih mojih izuma – Uveličavajući predajnik dokazati kao najvažniji i najdragoceniji pronalazak za buduće generacije."]

“Generator Teslinih skalarnih talasa” [- konstruisan po naročitim Teslinim principima kakve je primenjivao tokom svojih istraživanja u Kolorado Springsu i na neki  način, predstavlja umanjenu verziju Teslinog "Magnifying Transmitter"-a.]

Modeli automobila i brodića (u bazenu) - Ekskluzivno - bez baterija, upravljanje radio putem - demonstracija rada rezonantnog sistema prenosa električne energije -poklon Centru NT, Sveruskog institut za elektrifikaciju seoskih domaćinstava i gospodina Dmitrija Strebkova, akademik РАСХН (Ruska akademija poljoprivrednih nauka), profesor, doktor tehničkih nauka, direktor instituta.koji je sa svojim saradnicima razvio komercijalne verzije uređaja za jednožični rezonantni prenos energije više desetina kilowata na udaljenosti od više desetina kilometara koji imaju brojne prednosti u odnosu na komercijalne metode prenosa klasičnim dalekovodima ...

 
D O B R O D Š L I !!!
 

Idemo dalje !
Srdacan pozdrav,

Goran Marjanovic.