KREATIVNA MISAO

  
 
Poštovani,

    informacije o najnovijim aktivnostima "Međunarodnog centra za istraživanje nasleđa Nikole Tesle" možete naći na:
  http://www.teslaheritage.com/ :

- predavanja delegacije Centra na seminaru u Institutu za Opštu Fiziku Ruske Akademije Nauka "Prohorov" (ИОФ РАН "А.М.Прохоров"),
- predavanja delegacije Centra na XIII Međunarodnoj multidisciplinarnoj naučnoj konferenciji "Etika i nauka budućnosti"- na temu "Mir analogije- sličnost svetova",
- dogovorenoj saradnji Centra sa Sveruskim Institutom Za Elektrifikaciju Seoskih Domaćinstava Ruske Akademije Nauka, na čijem je čelu akademik, profesor, doktor tehničkih nauka Dmitrij S. Strebkov, autor preko 100 patenata zasnovanih na idejama Nikole Tesle ... O aktivnostima tog Instituta pisao sam u časopisu KPV: "Ruski Naučnici – na korak do Bežičnog prenosa energije",   http://kpv.rs/?p=1880

    Činjenica da smo zakoračili u 21. vek trebala bi biti motiv za dalja istraživanja i nove spoznaje. Materijalni deo realnosti u kojoj živimo opisan je važećim teorijama klasične nauke, no oblast duha ipak izmiče savremenoj fizici i sva problematika iz tog domena razmatra se u oblasti metafizike ili čak ezoterije. Jedna od veoma značajnih reperkusija postavki Modela KGE je to što oba, dijametralno suprotna filozofska pravca «materijalizam» i «idealizam», dovodi u potpuno ravnopravan odnos, dajući za pravo i onima koji materiju smatraju jedinom supstancom i merilom svega, ali i onima za koje su duhovne vrednosti ili uopšte ideje potka stvarnosti, ono što je najbitnije.

Tekst u kojem se razmatra " Korelativnost prostornih i vremenskih bića" možete naći na:   http://kpv.rs/?p=3095#more-3095 .

Citat iz teksta:

…svaki «materijalno-prostorni» fenomen uvek ima i svog “duhovno-vremenskog” dvojnika, tj. svoju “ogledalsku, misaonu sliku” ili duhovnu (suptilno-energetsku) formu određenog nivoa svesnosti kao svoju “prostorno-vremensku” – inverziju. I obrnuto…

mene asocira na poznatu izjavu Mitra Tarabića ("Kremansko proročanstvo"): ” Napraviće čovek neko sokoćalo sa kojim će moći viđeti šta se zbiva na drugoj strani zemaljskog šara (G.M. – televizor), ali ti kume nećeš moći samnom mrtvijem razgovarati – iako će to biti kao dlaka do dlake na ljudskoj glavi … “...,
a možda će zainteresovati i vas ...

Sve najbolje vam želim.

Idemo dalje !
Srdacan pozdrav,

Goran Marjanovic.

 

Etika i nauka buducnosti

 
29-30 марта в г Москва,  состоится XIII Международная междисциплинарная научная конференция "Этика и наука будущего" на тему "Мир аналогий - подобие миров".
 
29-30 marta u Moskvi se odrzava XIII Medjunarodna medjudisciplinarna naucna konferencija "Etika i nauka buducnosti"- na temu "Mir analogije- slicnost svetova".
 
Delegaciju iz Srbije,iz Medjunarodnog centra za istrazivanje nasledja Nikole Tesle, Beograd, Bul Despota Stefana 37, predstavljaju:
 
Milka Kresoja
Spasoje Vlajic
Goran Marjanovic
Vitalij Pravdivcev
 
 
 

Никола Тесла : «Любовь- к Человечеству и Высшему миру – да будет Свет! - пут в Цивилизацию Теслиана-  »

Магистр Милка Кресоя, основатель Международного Центра исследования наследия Николы Тесла

Белград, Сербия

2) ОТРАЖЕНИЕ ЧИСТОГО ЗАКОНА ЧИСЕЛ В ЗАКОНАХ ФИЗИЧЕСКОГО МИРА

Автор: дипломированный инженер Спасое Влаич

Основатель Международного центра исследований наследия Николы Теслы

Белград, Сербия,

3) ВЗАИМОЗАВИСИМОСТЬ ВОЛНОВЫХ ЧАСТИЦ И ДУХОВНЫХ «ФОРМ»  СУЩЕСТВОВАНИЯ МАТЕРИИ

Инж Горан Марянович,основатель  Международного Центра исследования наследия Николы Тесла

Белград, Сербия

4) "Фрактальность Мест Силы. Зеркала как рукотворные Места Силы".

Виталий Правдивцев, официальный представитель Международного Центра исследования наследия Николы Тесла

Белград, Сербия

 

 

Ugovor o saradnji

 

  

 

U MOSKVI JE 28 03 2014 POTPISAN UGOVOR O SARADNJI IZMEDJU MC ZA ISTRAZIVANJE NASLEDJA NIKOLE TESLE,BEOGRAD,SRBIJA KOJI PREDSTAVLJA PREDSEDNIK MILKA KRESOJA I RUSKE AKADEMIJE NAUKA-SVERUSKOG INSTITUTA ZA ELEKTRIFIKACIJU SEOSKIH DOMACINSTAVA, KOJI PREDSTAVLJA 
A K A D E M I K  DR  DMITRIJ STREBKOV.
 
POTPISIVANJU UGOVORA PRISUSTVOVALI:
ING SPASOJE VLAJIC
ING GORAN MARJANOVIC
DR VITALIJ PRAVDIVCEV 

 

 

 

5

 

 

 

34