SB Research group
 
Na svom istraživačkom pohodu merenja i proučavanja energetskih fenomena širom sveta, internacionalni, multidisclipinarni tim vrhunskih eksperata "SB Research group" boravio je od 11.11.2013. do 18.11.2013. godine na teritoriji Srbije. Tom prilikom obišli su lokalitet "Feliks Romulijana" (Felix Romuliana), carsku palatu rimskog imperatora Gaja Valerija Galerija Maksimijana, izgrađenu u 3. i 4. veku naše ere i "Laboratoriju za Tesline Tehnologije" G.Marjanovića. Po završetku svojih merenja bili su gosti Međunarodnog centra Nikola Tesla gde su izneli deo podataka do kojih su došli u svojim najnovijim istraživanjima. Tim međunarodnih eksperata u sastavu:

1.   Dr. Paolo Debertolis, anthropologist, - Archaeo-acoustic researcher - University of Trieste, Trieste, Italy.
2.   Dr. Slobodan Mizdrak, physicist, owner at Demiurg company, Zagreb, Croatia.
3.   Ing. Heikki Savolainen, Sound and ultrasound professional analyzer, owner at Hss-production, Helsinki, Finland.
4.   Nina Thornhill, Geomancy expert, ESP specialist, Communications & Engagement Officer at Hillingdon Healthwatch, Harrow, United Kingdom

prodiskutovao je neka svoja zapažanja na lokalitetu Romulijane, kao i ona do kojih su došli na lokalitetima planine Rtanj i objektima u Arheološkom parku Piramida Suca u Visokom tokom svojih ranijih istraživanja. Posebno su bili interesantni snimci energetske strukture ambijentalnog polja na lokaciji "Laboratorije za TT" G.Marjanovića, gde je analiza energetske strukture pokazala vrlo zanimljive rezultate. Iako izuzetno neobični i pomalo kontroverzni, nalazi Istraživačkog tima zasnovani su na koherentnosti posmatranih elektro - mehaničkih vibracija, naučnoj metodologiji i merenjima izuzetno sofisticiranom, profesionalnom opremom. Obzirom na značaj koji bi učinjeni nalazi mogli imati na naučnu misao uopšte a posebno na reafirmaciju Teslinog dela - dobijeni podaci će biti još detaljnije proučeni i analizirani od strane kompetentnih institucija. U svakom slučaju, nesporna je velika korelativnost vrednosti i niza parametara dobijenih merenjem ultrazvuka, infrazvuka, EMT u radio opsegu kao i u IC, UV i kasičnom optičkom spektru - sa vrednostima koje se mogu dobiti kao "očekujuće veličine" u skladu sa idejama, preporukama i tumačenjima, Nikole Tesle - uključujući naravno i onu najneobičniju - o superluminalnoj komunikaciji.
    Više o tome, zainteresovani mogu naći u odeljku 5 teksta: “Correlation of the measurements in terms of superluminal propagation Tesla’s NonHertzian waves” /TESLA, SPACE-TIME AND BOSNIAN PYRAMID OF THE SUN,  http://www.piramidasunca.ba/eng/latest-news/item/8456-tesla-space-time-and-bosnian-pyramid-of-the-sun.html /.
    O nalazima istraživačkog tima SBRG više se može naći na njihovom sajtu, sajtu Fondacije "Arheološki park: Bosanska piramida Sunca" i sajtu Centra za istraživanje i ekologiju „ Duh Rtnja “.

go1
go2go3

     "SB Research group" u Međunarodnom Centru Nikola Tesla                  Laboratorija G.Marjanović                        Laboratorija G.Marjanović

go6go4go5

                       SBRG u Gamzigradu                                                                 Laboratorija G.Marjanović                      Laboratorija G.Marjanović