SVETLOSNA FORMULA
- APLIKACIJE -

Ovaj program omogućuje da svoj um,na jednostavan način, povežete sa riznicom kosmičke inteligencije i mudrosti.

To vam pruža sledeće mogućnosti:
-predvidjanje budućnosti
-saveti za poboljšanje budućnosti
-saveti za uspeh i zaradu-kosmička plata-ideje kao sadšnja i buduća osnova za dobre zarade.
-saveti za razne potrebe (zdravlje, posao, ljubav, društveni odnosi, sudski procesi..)
-svetlosno tumačenje snova
-buđenje skrivenih sposobnosti uma
-razvoj kompjuterske inteligencije
-obrazovanje kompjutera i razgovor sa njim
itd.

Kako je to moguće?

Ovaj program je nastao zakonitim povezivanjem značenja reči sa genetskim kodom i ji đingom, kineskom knjigom promena. To povezivanje je izvršeno preko svetlosne formule. To je matematički obrazac, koji pokazuje na koji se način mehanička energija reči, posle delovanja na bubne opne, prevodi u živčane struje, zakonito povezane sa svetlom i bojama.

Primenom svetlosne formule izračunava se boja reči, ili svetlosno stanje reči. To je ključ za ulazak u unutrašnja polja uma, a preko njih i u svet simbola, duhovnih praslika, zatim u riznicu kosmičke inteligencije i mudrosti.

Na vama je da pratite veoma jednostavna uputstva, a kompjuter odradjuje ostali deo posla.

Sugestije i komentare pošaljite na office@teslaheritage.com


NAČINI PLAĆANJA

PayPal

PayPal, 15 minuta (2€)

Cash

gotovinsko plaćanje, 15 minuta (2 €)

Log in

registrovani korisnici